Skolas kontakti

Adrese

Skolas iela 3,
Sala, Salas pagasts,
Jēkabpils novads,
LV-5230

E-pasts

salasvidusskola@edu.jekabpils.lv

Lietvede INITA EGLĪTE

Direktore SANITA MADALĀNE
Dir. vietn. mācību darbā INGA ALUŽĀNE
Dir. vietn. audz. darbā INTA KOZLĀNE
Dir. vietn. informātikas jaut. VIJA RUDZĪTE
Medmāsa RUTA ŠĶIPARE
Mazā skola, Alejas iela 7
Sporta zāle

25478051

65237781, 29123544
65237782
65237785
65237786, 26392319
65220030
65220360
65220458

Raksti mums

    Dalīties ar ierakstu