Skolēni piedalās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izsludinātā konkursa ietvaros projektā “Labbūtības ceļakartes aktivitēs

Vija Rudzīte Uncategorized

07.12.2021. Salas vidusskolas skolēni izmantoja lielisku iespēju Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izsludinātā konkursa ietvaros projektā “Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Jēkabpils novada izglītības iestādēs” darboties kopā ar Bērnu un pusaudžu resursu centra lektori Annu Gubermani, risinot sarežģito stresa menedžmenta tēmu. Paldies lektorei par noderīgu informāciju un padomiem.

Dalīties ar ierakstu