Skolēni piedalījās Jēkabpils novada organizētajā ZPD konkursā

Vija Rudzīte Uncategorized

Š.g. 21.martā mūsu skolēni Armands Jancukovičs, Linda Boļšaka, Elvis Savickis un Darja Andronova startēja Jēkabpils novada zinātniski pētniecisko darbu konkursā! Pētniecisko darbu vadītājas: skolotājas Daina Sondore, Pārsla Stirna un Inga Ozoliņa.

Zinātniski pētniecisko darbu konkursa mērķis bija rosināt Jēkabpils novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamos veikt pētījumus par Jēkabpils novadu.

Konkursā piedalījās arī Jēkabpils 2.vidusskolas un Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 12.klašu skolēni. Pateicamies par iespēju! Paldies recenzentiem un organizatoriem!

Dalīties ar ierakstu