Skolēnu 46. ZPD valsts konferencē šodien piedalās 12.kl. skolniece Darja Andronova

Vija Rudzīte Uncategorized

Skolēnu 46. zinātniskās pētniecības darbu valsts konferencē tiešsaistes platformā Microsoft Teams šodien piedalās 330 skolēni no visas Latvijas. Priecājamies, jo starp valsts dalībniekiem ir mūsu 12.klases skolniece Darja Andronova ar pētījumu “Zero waste jeb beziepakojuma kustības pozitīvās un negatīvās tendences”, darba vadītāja – bioloģijas un ķīmijas skolotāja Daina Sondore.

Skolēni savus pētījumus veikuši sešās zinātņu nozaru grupās: dabaszinātnes, inženierzinātnes un tehnoloģijas, medicīna un veselības zinātnes, lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes, sociālās zinātnes, humanitārās un mākslas zinātnes. Zemes un vides zinātnes sesijā Darja prezentēs izveidoto digitālo PDF plakātu.

Dabaszinātņu komisijas ilggadēja vadītāja, LU Cietvielu fizikas institūta pētniece, fizikas maģistre Guna Doķe atzīmē, ka šogad skolēni, par spīti striktajiem epidemioloģiskajiem ierobežojumiem, ir turpinājuši uzturēt zinātnisko garu un veikuši kvalitatīvus pētījumus. “Ja salīdzina ar citiem gadiem, tad šogad izstrādāti mazāk darbi zinātniskajos institūtos, vairāk ir tādi, kas veikti skolēnu pašu spēkiem, kā arī kopumā iezīmējas pozitīvs “dzimumu līdzsvars” – arvien vairāk parādās darbi, ko izstrādā meitenes”, vērtē G. Doķe.

Zinātniskās pētniecības darbu konferences tiek īstenotas ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

Dalīties ar ierakstu