Skolēnu apsveikumi Ziemassvētkos

Vija Rudzīte Uncategorized

Mēs esam saņēmuši tik daudz labu vārdu no mūsu skolēniem! No sirds pateicamies! Īpašs paldies tiem, kuri ir gatavi dalīties ar savām pārdomām arī ar plašāku publiku!

Koru CĪRULĒNI un DOMINANTE apsveikums Ziemassvētkos
Apstājies, ieklausies! LAURA KALNIŅA (7.klase), skolotāja Inta Kozlāne
Lai baltas domas, lai balti darbi… PATRĪCIJA SKOSTA (7.klase), skolotāja Inta Kozlāne
LINDA BOĻŠAKA (11.klase), skolotāja Inta Kozlāne

Dalīties ar ierakstu