Skolotāji tiekas Zvejnieklīcī – STRATĒĢISKĀS PLĀNOŠANAS SEMINĀRĀ

Vija Rudzīte Uncategorized

10. jūnijā skolotāji un pedagoģiskais personāls sanāca kopā, lai analizētu, reflektētu, plānotu, radītu, baudītu domu mākoni! Diskutējām par Valsts pamatizglītības standarta un Valsts vispārējās vidējās izglītības standarta ieviešanu, atbalstu skolēniem, skolotāja profesionālo kompetenci, labās prakses piemēriem, mācīšanās grupu darba uzdevumiem!

Dalīties ar ierakstu