Skolotāju metodiskās grupas “Skolēna pašvadības prasmes un radošā pašizpausme” sanāksme

Vija Rudzīte Uncategorized

Attālināto mācību laikā pieaug to mācību priekšmetu loma, kuri spēj pilnveidot skolēnu emociju vadības prasmi, rosināt iztēli, radošo domāšanu, līdzsvarot ķermeni, garu un dvēseli – vizuālā māksla, mūzika, literatūra, kulturoloģija, sports un veselība, sociālās zinības u.c.! Metodiskās grupas “Skolēna pašvadības prasmes un radošā pašizpausme” sanāksmē skolotāji aktualizēja radošuma nozīmi mācību procesā bērniem ar mācīšanās traucējumiem. Dalījās ar labās prakses piemēriem radošuma veicināšanā un lietošanā attālināto mācību procesā. Mācīšanās grupas vadītāja Dace Ķiploka dalījās ar aktuālo informāciju par platformām un metodisko materiālu izmantošanu attālinātajā mācību procesā.

Dalīties ar ierakstu