Uzņemam skolēnus 1.-12.klasē

Vija Rudzīte Uncategorized

Lasi vairāk par pieteikšanās kārtību un Salas pašvaldības papildu finansējumu.

Salas vidusskola ir mūsu novada un Latvijas talantu kalve – mēs mīlam savu skolas ģimeni un darām visu, lai katrs tajā justos pamanīts, novērtēts, atbalstīts un drošs!

Mēs pastāvam, lai katram skolēnam būtu nodrošināta iespēja atklāt sevi un attīstīt tās kompetences, kas pavērs patstāvīgās dzīves durvis!

Skola ir telpa realitātei un sapņiem, laiks mērķiem un bezbēdībai, mīlestībai uz sevi un citiem. Nākotnes stūrakmens.

Mūsu vērtības ir radošs gars, atvērtība jaunajam, uzdrošināšanās un tradīciju kopšana Latvijā.

Salas vidusskolas direktore
Dr.paed. Sanita Madalāne

Dalīties ar ierakstu