Muzejs

Salas vēstures izpētes kabinets

Muzejstundu piedāvājums
VIDEO

Salas vidusskolas vēstures izpētes kabineta pirmsākumi meklējami 1990.  gadā, kad novadpētniecības darbu uzsāka skolotāja Rita Puida. Skolotāja apkopoja materiālus gan par skolas, gan arī pagasta vēsturi. Laikam ritot, vēstures izpētes kabineta krājumi papildinājās ar dažādām vēstures liecībām. Lai apmeklētāji varētu iepazīties ar plašo materiālu klāstu, 2012. gadā vēstures izpētes kabinets tika paplašināts. Vēstures izpētes kabinetā ir apskatāmas 7 telpas.

1. telpā apkopota Salas vidusskolas vēsture. Šeit stendos un eksponātos atainota skolas dzīve, stāsts par skolotāju un skolas darbinieku ikdienu un svētkiem, skolēnu un absolventu sasniegumiem, kā arī Salas pagasta dzīves norises un pārmaiņas.

2. telpa atvēlēta Latvijas lauku sadzīves vēsturei līdz 2. pasaules karam.

3. telpā izveidota improvizēta skolas klase ar dažādu laiku uzskates līdzekļiem, skolas piederumiem un soliem. Šeit notiek vēsturiskas mācību priekšmetu stundas. Klasē var uzņemt 15-20 skolēnus un interesentus.

4. telpa ir izveidota kā dzīvojamā istaba, nosacīti nodalot 30.-50. gadu un 60.-80. gadu iekārtojumus.

5. telpa ir virtuve. Šeit apskatāmi trauki, izšuvumi, virtuves darba piederumi.

6. telpa ir nelielu stendu iekārtojums gaitenī, kuros izvietoti eksponāti, kas lietoti veikala, aptiekas un pasta darba ikdienā.

7. telpa izveidota tikai 2014. gadā. Tajā mīt bērnība ar mīļām rotaļlietām dažādos laikos, galda spēlēm, lellēm, lāčiem….

Visa ekspozīcija vēstures izpētes kabineta telpās papildināta ar informatīvo materiālu, fotoattēliem. Ekspozīcijas un visa vēstures kabineta vizuālo noformējumu jau no 1990. gada veidoja māksliniece Vaira Puida.

Katru gadu vēstures izpētes kabinets ir aicinājis apmeklētājus uz Muzeju nakti. Vēstures izpētes kabinetā darbojas arī jauno novadpētnieku pulciņš.

Vēstures izpētes centra vadītāja PĀRSLA STIRNA

Muzeju nakts

Jaunie novadpētnieki

Dalīties ar ierakstu